VIII CONCURS IVVSA

IVVSA1

IVVSA2

IVVSA3

IVVSA4

Kúbic és una proposta que, com s’explica més endavant, té, contingut en un cub (en cada habitatge) les necessitats comunes a tots els usuaris, contraposat a la multitud de distribucions a triar a les quals dóna pas el projecte.

Com a primera decisió s’opta per deixar la parteix sud de la parcel·la com a superfície lliure contínua de 1500 m² susceptible de segregació per a ús independent municipal, a causa que en la part frontal a la part nord de la parcel·la (pel passeig la Maigmona), trobem una petita superfície de zona verda, a la qual ens apropem, i ens enfrontem, per unir-nos a ella, almenys de manera visual i funcional, dotant a la nova ordenació d’una racionalitat organitzativa. El solar de la nostra proposta té una superfície aproximada de 1895 m².

Com a primer condicionant ens imposem que totes les zones comunes dels habitatges tinguin orientació sud, per la qual cosa partint d’aquesta dada, i seguint alineacions veïnes (per dotar d’una integració total la nova inserció enfront del ja existent), comencem a introduir les dues pastilles que contindran tot el programa demandat. Aprofitant aquesta orientació, ens bolquem a la part més agradable de la zona, donant l’esquena i deixant privadesa a edificacions contigües, al mateix temps que ens permet obrir els habitatges a una zona d’oci comú de la parcel·la.

També es busca que la proposta quedi integrada en la zona, i s’intenta que aparegui una forma atractiva, tant en planta, com en volumetria. Una vegada definit el contorn dels edificis, i atès que els seus costats no són ortogonals, optem per dividir cada planta d’una manera més rectangular, aprofitant l’espai restant per dotar als habitatges de terrasses de diferents dimensions, que pensem que són necessàries a la zona a causa del clima. A causa que algunes de les seves façanes són inclinades respecte de les altres, obtenim una varietat amplísima de tipologies quant a dimensions, però que interiorment queden obertes a multitud de possibilitats per part de l’usuari.

Es busca que la imatge general done una sensació de regularitat contraposada al que trobem en el seu interior, com podem observar en les làmines adjuntes. L’ocupació interior de cada habitatge queda reflectida en la façana principal, gràcies a uns panells formats per lames de fusta, que l’usuari pot col·locar lliurement, protegint-se del sol, o buscant privacitat. La planta baixa actua com un gran sòcol suportant les plantes superiors que volen en augment a mesura que ens apropem a un dels extrems.

Materials utilitzats freqüentment en altres obres (encara que amb una cuidada composició del conjunt), colors càlids, textures conegudes… són el que ens ajuda a crear una sensació de proximitat enfront de l’element.

 Leave a Reply