DENTALART

Stand dentalart_1

Stand dentalart_2

Stand dentalart_3

Stand dentalart_4

Stand dentalart_5

Stand dentalart_6

Stand dentalart_7

Stand dissenyat com a encàrrec per a Fira Expodental 2014, per a la marca Dentalart.

Zonificiació diferenciada per a dues gammes diferents de productes, “Epta” i “Fringe”. Malgrat la simetria de la distribució, s’opta per una clara diferenciació de colors. S’acompanyen les vistes 3D, per planta i alçat per a major claredat del model. Zona central amb taula i cadires per a atenció al client i presentació del producte. Stand obert 180º ja que s’estima el més òptim segons la seva ubicació en fira.

 Leave a Reply