TRANS-HITOS 2017

Trans-Hitos

Proposta de Stand para Cevisama 2017, com a part del concurs “Trans-Hitos 2017″, presentada junt l’arquitecta Cristina Giner.

El projecte, de nom “turn it”, i les dimensions generals del qual són 4,48 x 4,10 m, i 3,00 m d’altura, consisteix en un espai on presenten les següents línies del següent producte ceràmic seleccionat:
- PORCELANOSA:
o Boston: Bone, Grafito, Stone, Topo.
o Stuc: Beige, Black, Grey, White.
o Forest: Carrara, Camel, Nut, Slate.
o Lines: Persian C, Persian P, Silver C, Silver P.
o Barcelona: B, C, D, F.
- ONIX:
o Recycled Glass: Gris Claro, Gris Oscuro, Beige, Marrón Chocolate.
Aquestos materials apareixen disposats sobre les cares d’uns cubs de fusta, de 30 cm de costat (en les seves cares laterals, la superior i inferior no s’utilitzen ja que no són vistes). Els cubs al seu voltant van insertats, “a manera de punxo”, sobre unes barres verticals que exerceixen a la mateix vegada la funció estructural de l’espai expositiu. Cadascuna de les 45 barres conté 6 cubs. Per tant hi ha un total de 270 cubs, dels quals, 235 estaran recoberts de materials ceràmics.
Excepcionalment, apareixen altrescubs, els 35 restants, intercalats entre els anteriors, retro il·luminats, realitzats mitjançant la tècnica d’inflables tradicionals, aquesta vegada amb material transparent. La funció dels mateixos és buidar la superfície ceràmica, esplaiant la saturació de diversitat de materials, així com recolzar en quant a visibilitat i il·luminació, els materials que els envolten.
Totes les barres verticals uneixen la peça base i la peça coronació de l’espai expositiu, realitzades amb fusta, i pintades d’un to gris fosc, com es pot observar en les imatges, i amb unes lletres en relleu en blanc, amb el text “trans_hitos’17”, en cadascuna de les seves orientacions principals.

El funcionament és senzill. Els cubs amb materials ceràmics, tenen la possibilitat de girar entorn del seu propi eix central (gràcies a uns rodaments), amb girs limitats cada 90º en planta, perquè sempre quedi una superfície plana. Per a això, els cubs es troben separats entre sí uns 8 cms. Aquest espai permet aquesta rotació. La finalitat principal d’aquest moviment, i la seva vegada l’objectiu principal de l’espai expositiu, és veure les combinacions possibles entre els 6 grups de materials seleccionats (en la disposició dels cubs s’intercalen materials on l’ús principal dels quals és revestiment de parets, amb uns altre ons l’ús principal dels quals és per a sòls).



Leave a Reply