I MATIMEX

Matimex_1

Matimex_2

Proposta seleccionada entre les 6 millors en els “I Premi Internacional d’Arquitectura Matimex”.

El projecte està situat al Parc Natural de la Font Roja, i inclou els següents programes (que complementen els ja existents i són demandats pels usuaris):
- Allotjament
- Aula d’escolars
- Zona de barbacoa
- Ecotenda amb productes de la zona
- Zona per a Brigada de Manteniment del Parc
Es tria aquest emplaçament aprofitant les circumstàncies socials en les quals es planteja l’aprofitament d’unes edificacions en aquest Parc, i en el qual es demanda allotjament per al mateix.
La intervenció és sobre uns antics chales d’estiueig ja existents que són modificats. Donat les petites dimensions de l’edifici existent, es busquen recursos que permetin crear zones mòbils (coberta i mòduls en façana), que
ampliïn la superfície, que s’adaptin a l’ocupació i programes en ús. El moviment de l’edifici apareix en tres escales (general, particions, mobiliari) que es poden veure en els panells 1 i 2, juntament amb les barres d’estat que mostren els increments de superfície segons les diferents possibilitats.
Es pretén que entre l’edifici i el parc es cree un Circuit Educatiu Sensorial que unifiqui i ho faci veure-ho com un tot. Mitjançant projeccions i altres dispositius, es dóna a conèixer la flora i fauna del lloc (orientant sobre que zones s’activen per ser visitades segons èpoques de l’any), i conscienciant a l’usuari sobre com comportar-se per no danyar-ho.
Els programes es distribueixen a l’edifici de manera genèrica, ja que tot és variable, des del volum, als usos… Les diferents parts dels edificis s’activen o desactiven, segons necessitats.

 Leave a Reply