PROJECTE E

Proyecto E1

Proyecto E2

Proyecto E3

Es planteja una proposta, segons ordenació urbanística rebuda, en un municipi de la Província d’Alacant, d’un bloc de 40 vivendes, dividides en 4 tipologies, A, B, C i D.

El bloc es proposa amb una altura de PB+5, i les diferents tipologies tenen aproximadament les següents superfícies:

- Tipologia A: 54,5 m2

- Tipologia B: 38,7 m2

- Tipologia C: 38,4 m2

- Tipologia D: 72,25 m2

Es presenta planimetria composta per, ordenació urbanística, plantes de distribució, alçats, taules de superfícies, amb definició a nivell d’Avantprojecte.

 Leave a Reply