PROJECTE T

Proyecto t

Proyecto t_3

Proyecto t_2

Realització de diverses vistes 3D de la proposta per a un espai d’oci a Espanya.

S’opta per la realització d’unes infografies tipus maqueta on predomina el blanc, la volumetria i l’entorn, dada rellevant en aquest projecte per tractar-se d’una zona costanera. El model 3D es realitza únicament amb materials neutres i vidre, i destaca únicament el mar.

 Leave a Reply