TBO. CONCURS GANDIA BLASCO ’11

TBO1

TBO2

El producte presentat segueix les indicacions publicades per l’empresa Gandía Blasco a les bases per al seu “VI Concurs Internacional de Disseny Mobiliari d’Exterior”, quant al disseny de separadors i gelosies per a exterior.

Es proposa un producte que planteja diverses posicions, adaptant-se a les condicions d’ús de cada moment, d’aquesta manera aconsegueix un mercat més ampli.

La gelosia es compon d’una base i eix principals, conformades per elements massissos que donen estabilitat a l’element. D’aquest eix principal, i paral·leles a la base, apareixen una sèrie de lames, rotatòries, que a la mateixa vegada poden ser elements que proporcionin il·luminació.

L’objecte segueix la línia de disseny de l’empresa, amb colors purs, simplicitat en la seva construcció i en la seva ideació, jocs de transparències i la llum.

Existeix, com s’ha comentat, una varietat de posicions, gairebé infinita, que determinarà el propi usuari. Els únics materials emprats són alumini i metacrilat, en el seu exterior, i reforços de varetes d’acer, que doten d’estabilitat a la peça, en el seu interior.

Al principi, la posició “0” de la peça és amb les lames en posició paral·lela a la base, i sense llum. Aquesta opció és la que es podria donar durant el dia, en una reunió amb amics, on no és necessari una aportació extra d’il·luminació.

Conforme va avançant el dia, avança la reunió i els usuaris es troben en una piscina, per exemple, prenent el sol, arriben moments en què podem protegir-nos del sol en les parts del cos que interessi, per exemple en la cara si es vol llegir un llibre. Es té aquesta opció al rotar les lames sobre el seu propi eix longitudinal, en aquesta posició la lama té major superfície, per la qual cosa proporciona una ombra llançada major.

Entrada la tarda, quan desapareix la llum natural, es poden activar les lames, i procedir amb el mateix moviment rotatori manual, de manera que s’il·luminaran les àrees desitjades, així com s’enfosquiran les que no desitgem, ja que les lames consten en una de les seves cares majors d’alumini (opac) i l’oposada de metacrilat amb leds en el seu interior.

Les posicions bàsiques de les lames serien les següents:

- Posició paral·lela a la base: D’aquesta manera interfereixen el mínim en el pas de la llum natural. Si s’opta per activar la seva llum interior, en aquesta posició, crearan un ambient càlid.

- Posició rotatòria dreta: Suposant que ens situem enfront de l’objecte separador, en girar la lama cap a la dreta, la cara del prisma que tindríem enfront de nosaltres seria la cara opaca, la d’alumini. La llum, en cas d’estar activada, il·luminaria en costat oposat al nostre. Amb llum del sol, proporciona major ombra que la posició inicial, i durant la nit, amb llum artificial, continua protegint-nos de la mateixa, creant zones fosques.

- Posició rotatòria esquerra: És l’oposada al cas anterior. Enfront de nosaltres quedaria la cara de metacrilat que en il·luminar-se proporcionaria una font de llum.

Totes i cadascuna de les lames poden rotar, de forma manual com s’ha comentat anteriorment, cap a tots dos costats. Per aquest motiu existeixin infinitat de possibilitats de col·locació amb l’objecte il·luminat, o no.

A part de la funcionalitat de l’objecte, anteriorment descrita i que pot observar-se amb major claredat en la documentació gràfica que s’adjunta, es tracta d’un element de decoració amb un disseny minimalista molt actual.

Els materials emprats en el projecte són:

- Alumini massís: Per a l’únic Muntant i Principal, i la base de l’Objecte Separador. Acabat exterior Alumini Anodizado de 15 micres.

- Planxes d’alumini: Conformaran les lames, tant la cara base del prisma, com totes les arestes del mateix, Planxes d’Alumini Anodizado de 15 micres.

- Plaques de metacrilat (PMMA): Les cares restants del prisma que forma cada lama.

- Leds: A l’interior de cada lama, encarregats de proporcionar la il·luminació.

- Varetes d’acer ∅6 mm: Reforç interior de les lames. Proporcionen estabilitat enfront del possible vinclament de les mateixes a causa de les grans llums projectades.

La construcció de les gelosies es basa en la màxima simplicitat i productivitat, en cerca sempre de la màxima qualitat constructiva per a l’obtenció del disseny plantejat des de la fase d’ideació del projecte.Leave a Reply