SLOT. CONCURS PUERTAS SAN RAFAEL ’12

Microsoft Word - memoria.doc

Microsoft Word - memoria.doc

Microsoft Word - memoria.doc

Microsoft Word - memoria.doc

Microsoft Word - memoria.doc

El model SLOT presenta una línia nova, en diversos aspectes del seu disseny.

Un d’ells es presenta referent a la seva integració en la decoració, com es pot veure, amb la porta tancada, l’usuari simplement veu un panelat en la paret, de sòl a sostre (dissimulant així l’aspecte i dimensions tradicionals de les portes), i amb amplària variable, molt integrat en l’estancia en la qual es trobi.

D’altra banda veiem la innovadora obertura quebrada, que permet el model, en tractar-se d’una porta lliscant. Això significa que es tracta d’una fulla, dividida verticalment per una línia quebrada, en lloc d’una línia recta com la majoria de models actuals.

Derivat de la característica anterior, veiem la versatilitat/ mobilitat d’aquest model. En els gràfics superiors es poden observar les diferents posicions (segons obertura) de la porta cega o la vidriera. Si l’obertura és parcial, apareixen diverses ranures (SLOT) a manera de “petites finestres” o “grans espiells”, que tenen diverses funcions. Pel costat del disseny, presenten una imatge d’un panelat modular irregular, molt atractiu visualment. Des del punt de vista funcional, permeten una ventilació entre estancies contigües, i possibiliten un contacte visual entre els usuaris de les mateixes, sense perdre de vista l’estètica del conjunt.

La família SLOT conté la porta cega, la porta vidriera i la porta per a front d’armari.

La fabricació es proposa amb els següents materials:

- Estructura interior de mdf (Medium Density Fibreboard), aglomerat elaborat amb fibres de fusta (que prèviament s’han desfibrilat i eliminat la lignina que posseïa) aglutinades amb resines sintètiques mitjançant forta pressió i calor, en sec, fins a aconseguir una densitat mitjana. D’aquesta manera obtenim una estructura uniforme i homogènia i una textura fina que permet que les seves cares i cants tinguis un acabat perfecte. Permet també fresats baix relleu (que en el model SLOT apareix en cada canvi de tonalitat) i lacats de terminació en la seva superfície.

- Acabat lacat en tons verds i grisencs amb grau de lluentor mitjana. També es pot fabricar en altres tonalitats.

- Fabricació. En portes lacades es parteix de panells de mdf de qualsevol tipus i s’assemblen conformant un bastidor o estructura de la porta, perfilant les seves dimensions. Finalment es procedeix a realitzar el prelacat i lacat de terminació en robot, així com el seu muntatge en block.

Les mesures de fabricació possibles del Model SLOT, segons les empleades habitualment per “portes SanRafael”, són les següents:

- Porta Cega: 220 / 2110 / 2030 x 900 / 825 / 725 / 625 x 40 / 35 mm.

- Porta Vidriera: 220 / 2110 / 2030 x 900 / 825 / 725 / 625 x 40 / 35 mm.

- Fronts d’armari (2, 3, 4 o més fulles): 2400 / 2200 x 1100 / 1000 / 900 / 800 / 700 / 600 x 30 mm.

En la porta cega i vidriera s’empra un cèrcol, únicament en els laterals (en la seva part superior, la porta aconsegueix l’altura total del fals sostre), de 50 mm. Les fulles tenen un gruix de 40 mm. En els fronts d’armari els gruixos són de 30 mm.

 Leave a Reply