PLATEAUX

plateaux1

plateaux2

plateaux3_1333px

En compliment de les bases del concurs “Europan 8″, situem la nostra proposta en Stavanger, Noruega.

La zona d’estudi és una zona en declivi. Actualment, en aquest barri es barregen oficines, comerços, vivendes antigues i modernes, així com algunes Institucions, moltes d’elles relacionades amb el món de l’art.

Dins de la zona d’actuació trobem la Stavanger Tinnfabrikk, antiga fàbrica d’envasats única al món, que es decideix mantenir per aquest motiu.

El planejament inicial del projecte és ordenar la zona, en el sentit de classificar els usos i dotar a cadascun d’ells d’un espai únic per a les seves activitats, aconseguint així una especificitat que ens permet una òptima adaptació. Es podria parlar d’un projecte estratificat, ordenat verticalment. Els quatre nivells dels quals consta són:

- Primer. Subterrani. Alberga principalment dos de les zones d’oci i cultura. Els amfiteatres i les sales d’exposició. La ubicació es deu a la major tranquil·litat a l’hora d’observar l’art en qualsevol de les seves facetes ( espectacles, pintures…)

- Segon. Zona de transició i aparcaments. Zona de pas dels habitants ja que en aquest nivell es troben tots els accessos a les vivendes. Els aparcaments es troben en la planta baixa dels edificis, de forma particular. També en aquest espai trobarem tota la vegetació i el programa d’oci a l’aire lliure.

- Tercer. Residencial. Trobem totes les vivendes.

- Cuart. Zona de relax. Es tracta d’unes passarel·les que cobreixen els edificis i les carreteres del segon nivell on és impossible el pas de vehicles, ja que l’accés és mitjançant escales col·locades al costat dels edificis. Aquesta absència d’automòbils permet la relaxació dels usuaris i al mateix temps permet unes vistes meravelloses tant als nivells inferiors com a la resta de la ciutat.

 Leave a Reply