MASTER

Master 1

Master 2

Se’ns encarrega la maquetació de la proposta de dos Master per part d’un Estudi d’Arquitectura. Se’ns proporciona la informació que es desitja incloure en el seu interior.

S’opta per una imatge seguint els colors corporatius, ja que és una proposta de Master per a una Universitat privada, i amb imatges en blanc i negre sobre arquitectura,tant la pròpia de l’estudi com la de reconegut prestigi. Es demana una imatge sòbria, i alhora personal i universal.

 Leave a Reply